www.sindikat026.com

Sindikat Telekoma "Srbija" SO MG Smederevo

print

04.02.2013.

 

Telekom Srbija investira 20 mlrd. dinara

 

 

BEOGRAD, Vršilac dužnosti generalnog direktora Telekoma Srbije, Predrag Ćulibrk, najavio je ambicioznu godinu kompanije, sa investicijama vrijednim oko 20 milijardi dinara, i ciljem podizanja kvaliteta usluga.

 

 

I prethodnu poslovnu godinu Telekom će završiti sa rezultatima nešto boljim nego što se očekivalo u septembru, kada je on došao na čelo preduzeća.

 

„Profit kompanije će iznositi oko deset milijardi dinara, što je znatno manje u odnosu na dobit iz 2011. godine“, rekao je Ćulibrk za poslovni magazin Kord.

 

Zbog kupovine 20 odsto akcija grčke mreže OTE, Telekom je uzeo kredit od 470 miliona evra, što značajno utiče na poslovanje – ukupan dug kompanije je prošle godine porastao na 700 miliona evra.

 

„Situacija u kojoj se kompanija trenutno nalazi značajno će uticati na našu likvidnost u narednih nekoliko godina. Naši, ionako veliki troškovi još su izraženiji usljed depresijacije dinara, i biće nam teško da pribavimo sredstva za nove investicije i agresivniji tržišni pristup“, rekao je Ćulibrk.

 

Likvidnost je trenutno, prema njegovim riječima, najveći problem Telekoma. Potrebna je da bi se osigurale nove investicije, inače neophodne u dinamičnom sektoru kao što su telekomunikacije.

 

Telekom je i dalje operater sa najvećim brojem pretplatnika mobilne telefonije. Izvještaji RATEL-a iz 2011. pokazali su da je kompanija izgubila dominantnu poziciju u pogledu prihoda u sektoru mobilne telefonije, navodi Ćulibrk, dodajući da je to tržište jedno od najkonkurentnijih u Srbiji, što ilustruje i činjenica da su cijene među najnižima u regionu.

 

Ambiciozni plan Telekoma od 20 milijardi dinara investicija za ovu godinu već je odobren i počeo je da se primijenjuje, rekao je Ćulibrk, naglasivši da će kompanija najviše ulagati u podizanje kvaliteta usluga. Udio telekomunikacionog sektora u bruto domaćem proizvodu (BDP) Srbije iznosi gotovo šest odsto. Ćulibrk navodi da je, budući da se živi u informatičkoj eri, sektor telekomunikacija važan preduslov za ispunjavanje ciljeva i smanjenje jaza između razvijenih i zemalja u razvoju. Razvijen telekomunikacioni sektor, takođe, pozitivno utiče na šire poslovno okruženje.Prema riječima Ćulibrka, u Srbiji je napredak tog sektora usko povezan sa budućim makroekonomskim trendovima i time koliko brzo će se prevazići privredna kriza. Dodao je da je sada najvažnije obezbijediti veći priliv stranih direktnih investicija, smanjiti nezaposlenost i broj procedura za dobijanje raznih dozvola, što bi bilo podsticaj za ulagače, kao i zaustaviti dalji pad životnog standarda, navodi on.

 

Tanjug