www.sindikat026.com

Sindikat Telekoma "Srbija" SO MG Smederevo

print

28.05.2013.

 

Telekom Srbija u okviru IPTV paketa nudi opciju “Roditeljska kontrola”

 

Mladi provode oko 3,5 sata dnevno pred televizorom, i od 2 do 5 sati na internetu. Pored korisnika koji internet koriste na kompjuteru, sve veći je i broj onih koji...

 

Mladi provode oko 3,5 sata dnevno pred televizorom, i od 2 do 5 sati na internetu. Pored korisnika koji internet koriste na kompjuteru, sve veći je i broj onih koji mu pristupaju putem mobilnog telefona (čak 40 odsto učenika nižih i 65 odsto učenika viših razreda srednje škole). Istraživanja pokazuju i da mlađa populacija ispitanika na internetu najčešće posećuje Youtube i Facebook, kao i zabavne sajtove.

 

S obzirom na te podatke, „Telekom Srbija“ a. d., kao kompanija koja objedinjuje sve servise u oblasti telekomunikacija – mobilnu i fiksnu telefoniju, internet i multimedijalne sadržaje, i koja posebnu pažnju posvećuje ne samo informatičkom opismenjavanju dece i omladine, već i zaštiti dece na Internetu, podseća korisnike na usluge koje su već u ponudi.

 

Budući da deca, bez znanja roditelja, mogu da budu u situaciji da prate neprikladne televizijske sadržaje i budu izložena opasnostima internet sadržaja na kućnim računarima, mobilnim telefonima ili tablet uređajima, omogućili su roditeljima da zaštite svoje dete aktivacijom opcije Roditeljska kontrola.

 

Roditelji – korisnici njihove Open IPTV usluge, opciju Roditeljska kontrola mogu aktivirati veoma lako i jednostavno, putem daljinskog upravljača. Na taj način mogu da, definisanjem zabrane pristupa određenom tipu programa (za mlađe od 12, 15, 18 godina), onemoguće praćenje TV sadržaja koji nisu prilagođeni uzrastu njihovog deteta. Prema podacima koje ova kompanija poseduje parental kontrol na IPTV platformi ima uključeno oko 202. 300 korisnika, od kojih je oko 160.000 tu opciju koristilo i podešavalo.