www.sindikat026.com

Sindikat Telekoma "Srbija" SO MG Smederevo

print

28.05.2013.

 

Telekom Srbije najavio 200 miliona evra investicija u 2013.

 

Generalni direktor Telekoma Srbija (pridruženi član Asocijacije medija) Predrag Ćulibrk najavio je na panelu “IKT industrija – stub razvoja Srbije” da će kompanija...

 

 

Generalni direktor Telekoma Srbija (pridruženi član Asocijacije medija) Predrag Ćulibrk najavio je na panelu “IKT industrija – stub razvoja Srbije” da će kompanija ove godine izdvojiti 200 miliona evra za investicije, ukazavši istovremeno da je realizacija investicionog plana uslovljena dobijanjem svih neophodnih dozvola.

 

„Podsticaj razvoja IKT-a u Srbiji ne treba prepuštati pojedincu, jednoj firmi ili kompaniji, nego time mora da se bavi država, sa nadležnim ministarstvima, koji će zajedno sa kompanijama kreirati specifičan ekosistem, a koji će pružiti odgovarajuće uslove za razvoj IKT-a i poslovanje svih kompanija”, rekao je Predrag Ćulibrk na panelu, koji su organizovali Privredna komora Srbije i magazin NIN (član Asocijacije medija).

 

U delu koji je bio posvećen trendovima u oblasti elektronske trgovine i poslovanja, kao i o prednostima elektronske uprave, direktor za IT usluge Telekoma Srbija, Milan Simić, predstavio je iskustva i pojedine usluge koje je kompanija razvila u toj oblasti samostalno, ili u saradnji sa partnerima. „Telekom Srbija, u saradnji sa 50 partnerskih kompanija građanima već nudi usluge, koje doprinose razvoju IKT sektora, pre svega mobilno plaćanje. Plaćanje parkinga preko mobilnih telefona, zatim usluga Infostana, E DB-a, kao i mogućnost plaćanja preko weba samo su neki od servisa koje građani već sada mogu da koriste u Srbiji“, rekao je Simić.