www.sindikat026.com

Sindikat Telekoma "Srbija" SO MG Smederevo

print

04.06.2013.

 

Telekom Srbija a.d. najbolje posluje u regionu

 

 

Telekom Srbija je operater koji najbolje posluje u regionu, ispred Telekoma Slovenije i Hrvatskog Telekoma, pokazali su rezultati analize Portal iCapitala o poslovanju regionalnih operatera u prvom kvartalu ove godine.

 

Telekom Srbija izvestio je o rastu dobiti u prvom kvartalu godine na preko 4,0 miljarde dinara (36 miliona evra), u poređenju s gubitkom od preko milijadu dinara u istom periodu prošle godine.

 

Većinski državna kompanija takođe je napomenula da očekuje nastavak pozitivnog trenda, što bi trebalo osigurati rast dobiti na kraju godine za preko 25 odsto, pod uslovom da se kurs dinara zadrži na postojećem nivou. Telekom Srbija ove godine planira da investira preko 20 milijardi dinara u polaganje oko 1.800km optičkih linija.

 

U prvom kvartalu 2013. Telekom Slovenije je ostvario 1,7 odsto niže poslovne prihode u iznosu 190,5 miliona evra, najvećim delom zbog opadajućih fiksnih i mobilnih prihoda uzrokovanih migracijom korisnika na nove, jeftinije pakete.

 

Hrvatski Telekom je u prvom kvartalu ove godine iskazao pad prihoda za 6,1 odsto na 1.695 miliona kuna.

 

Portal iCapital zamišljen je i realizovan kao investicioni i edukativni portal koji na jednom mestu pruža informacije potrebne prilikom donošenja investicionih odluka.

 

Na iCapitalu je moguće pratiti tržišna kretanja domaćih i stranih deonica, koristiti tehničku i fundamentalnu analizu i pročitati najnovije vesti.

 

*Izvor: SEEbiz