www.sindikat026.com

Sindikat Telekoma "Srbija" SO MG Smederevo

print

13.12.2013.

 

Anketa radnika Deutsche Telekoma van Nemačke

 

 

Bonn, Nemačka, 13. decembar 2013.

 

„Radnici u podružnicama Deutsche Telekoma rade pod strašnim pritiskom da bi zadovoljili nemoguće radne standarde i zahteve poslodavca, te svakodnevno doživljavaju zastrašivanja, maltretiranja i ponižavanja“. Ovo je rezultat zajedničke ankete radnika u podružnicama Deutsche Telekoma širom južne i istočne Evrope, i Amerike, koju su proveli udruženi sindikati pod vođstvom UNI Global Union – međunarodne sindikalne centrale usluga koja broji više od 20 miliona članova širom sveta.

 

Danas u Bonu, sedištu Deutsche Telekoma, na konferenciji za novinare koju su organizovali i UNI ICTS i ver.di, reprezentativni sindikat radnika DT-a u Nemačkoj, predstavljen je nalaz ankete i poslana ujedinjena poruka radnika novom predsedniku Uprave Deutsche Telekoma Timotheusu Höttgesu. „We expect better“ – mi očekujemo više od kompanije koja se hvali socijalnom osetljivošću i tražimo potpisivanje globalnog sporazuma koji garantuje da se prava po osnovu rada efikasno primenjuju u svim kompanijama Deutsche Telekoma.

 

Generalni sekretar UNI Global Union, Philip Jennings je kazao: „Nažalost, ovo istraživanje je potvrdilo naše najveće strepnje – da se kultura maltretiranja, straha i na kraju lošeg zdravlja raširila u kompanijama Deutsche Telekoma. „Nije u redu da kompanija koja s poštovanjem tretira zaposlene u Njemačkoj, dozvoljava takvo drsko nepoštovanje radnika u drugim zemljama. Sindikati koji predstavljaju radnike Deutsche Telekoma, znaju probleme i znaju kako da pomognu kompaniji da ih reši. Vreme je da Deutsche Telekom sedne i razgovara kako da pronađemo izlaz iz ove zbrke. Rezultati istraživanja nisu slučajnost. Nema sumnje da postoje sistemska pitanja koja treba rešiti.“

 

Predsednik telekom sektora ver.di-a, Lothar Schröder je kazao, “Nalazi ankete potvrđuju naše uverenje da Deutsche Telekom mora uraditi više da osigura fer uslove i poštovanje radničkih prava u svojim kompanijama izvan Nemačke. Ver.di se obavezao da zajedno sa UNI Global Unionom i Sindikalnom alijansom Deutsche Telekoma izvrši pritisak u cilju postizanja predloženih rešenja istaknutih u izveštaju.”

 

Radnici u svakoj zemlji dali su izveštaje o pretnjama i šikaniranju na poslu

 

Mnogi anketirani radnici direktno su iskusili agresiju, dok su drugi izjavili da su videli agresivno ponašanje prema njihovim kolegama. Zabrinjavajuće, od onih koji su se sreli sa agresijom na poslu, 93% radnika izjavilo je da su doživjeli maltretiranje – pritisak kolega, verbalnu agresiju, profesionalno omalovažavanje, demoralizovanje ili ponižavanje na poslu.

 

Upitani da identifikuju neku bolest ili povredu povezanu sa poslom koji obavljaju, većina je izjavila stanja povezana sa stresom. Po njihovim rečima, opisali su “anksioznost”, “stres”, “visok pritisak usled stresa”, “anksiozni poremećaj”, “mentalne slomove”. 57% anketiranih radnika izjavilo je da je od njih zahtevano da obavljaju posao koji je predstavljao rizik za njihovo zdravlje.

 

U skoro svakoj zemlji, veliki postotak anketiranih radnika, svedoči da poslodavac vrši pritisak u želji da spreči zaposlene da se učlanjuju u sindikat ili da naruši efikasnost i ugled sindikata kao organizacije.

 

49% anketiranih radnika Deutsche Telekoma izjavilo je da smatraju da kompanija obučava menadžere da obeshrabruju sindikalne aktivnosti, a 67% je izjavilo da poslodavac govori negativne stvari o sindikatu ili njegovoj reputaciji.

 

Uprkos svemu u svim zemljama u kojima se sprovodila anketa, 72% radnika smatra da je najbolji način da radnici poboljšaju plate i uslove rada preko sindikata i kolektivnog ugovora.

 

Larry Cohen, predsednik sindikata CWA - Communications Workers of America kazao je: “CWA je razočaran saznanjem da radnici Deutsche Telekoma van Nemačke trpe iste napade na osnovna radnička prava kao i radnici T-Mobile-a u SAD, ali svi ćemo raditi zajedno sa sindikatom ver.di i našim globalnim partnerima sve dok Deutsche Telekom ne prihvati odgovornost za način na koji njegove kompanije kćeri tretiraju svoje radnike.”

 

UNI ICTS zajedno sa Alijansom sindikata Deutsche Telekoma, poziva Deutsche Telekom da odmah uđu u direktan dijalog za rešavanje pitanja uslova rada i ljudskih i radnih prava utvrđenih u izveštaju i zaključe globalni sporazum koji garantuje da se prava po osnovu rada efikasno primenjuju u svim kompanijama Deutsche Telekoma.

 

HST-Hrvatski sindikat telekomunikacija, većinski sindikat radnika Hrvatskog Telekoma, kao član UNI ICTS i Alijanse sindikata Deutsche Telekoma, proveo je anketu u Hrvatskom Telekomu. Nažalost, situacija u kompaniji daleko je od ružičaste slike socijalne osetljivosti koju Hrvatski Telekom propagira u javnosti. Pod stalnom pretnjom otkaza radnici rade preko granica izdržljivosti kako bi ostvarili ultimativne zahteve stranog vlasnika za enormnim profitom. Ucenjeni smo, ali poručujemo – kompanija može imati vlasnika, ali ne i robovlasnika - borit ćemo se rad dostojan čovjeka.