www.sindikat026.com

Sindikat Telekoma "Srbija" SO MG Smederevo

print

23.12.2014.

 

Crnogorski telekom po kapitalnim ulaganjima na predzadnjem mestu od telekoma u regionu

 

Budući da su do danas vodeći telekom operatori u užoj regiji čije su akcije listane na nekoj od berzi i koji uopšte objavljuju izveštaje za prvih 9 meseci godine to i učinili, odlučili smo uporediti njihove finansijske pokazatelje za taj period. To uključuje Hrvatski Telekom (HT), Telekom Slovenije, Telekom Srpske, Makedonski Telekom i Crnogorski Telekom.

 

Najveće prihode od prodaje je zabeležio HT (670 miliona eura), a slede Telekom Slovenije (574), Telekom Srpske (185), Makedonije (134) te Crnogorski Telekom (79). Ipak, Telekom Srpske je jedini među njima koji je zabeležio rast prodaje (3,3%), dok najveći pad od 13% beleži Makedonski Telekom.

 

Što se tiče bottom line-a, opet je na prvom mestu Hrvatski Telekom s neto dobiti od 93 miliona eura, dok je na drugom mestu Telekom Srpske s 44 miliona eura. Ipak, zbog velikih razlika u prodaji, upoređivati ovakve apsolutne veličine nema puno smisla, odnosno treba pogledati relativne pokazatelje profitabilnosti prema kojima HT gubi primat.

 

EBITDA maržu, od najveće prema najnižoj bilježe redom Telekom Srpske (47,9%), Crnogorski Telekom (42,4%), Makedonski Telekom (42,1%), a tek tada dolaze HT (37,6%) i Telekom Slovenije (28,4%). I profitna marža pokazuje sličan redosled, osim što se Makedonski Telekom pomakao na poslednje mesto.

 

Naime, ova kompanija osim najvećeg pada prihoda od prodaje beleži i najveći pad neto dobiti (skoro -70%). Profitne marže su redom: Telekom Srpske (24,0%), Crnogorski Telekom (22,8%), HT (13,9%), Telekom Slovenije (6,6%) i Makedonski Telekom (5,9%).

 

Za kraj su analitiačri Icapital.hr još odlučili uporediti koliki udeo prihoda od prodaje kompanije usmeravaju na kapitalna ulaganja (CAPEX/S ratio), prema čemu se Telekom Slovenije postavio na prvo mjesto s 21,5%, a slijede Telekom Srpske s 19,6%, HT s 14,1%, Crnogorski Telekom s 11,7% i Makedonski Telekom s 9,7%.

 

izvor: index.hr / icapital.hr