www.sindikat026.com

Sindikat Telekoma "Srbija" SO MG Smederevo

print

30.12.2014.

 

Kompanija M:tel ispunila međunarodne standarde za bezbednost informacija
TELEKOMUNIKACIJE i IT

 

BANJALUKA, U decembru mesecu 2014. godine, M:tel je dobio sertifikat kojim se potvrđuje da ova kompanija potpuno ispunjava zahteve međunarodnog standarda za bezbednost informacija ISO 27001:2013, saopšteno je iz kompanije.

 

M:tel je prva kompanija u regionu koja je sertifikovana za unapređenu ediciju standarda ISO 27001 iz 2013. godine.

 

Sertifikat o ispunjavanju zahteva standarda ISO 27001:2013 izdao je akreditovani TÜV Austria Holding AG, koji potvrđuje da M:tel efikasno primenuje politiku upravljanja bezbednošću informacija. Nezavisni tim za proveru je potvrdio da je u kompaniji evidentna „visoka svest i opredeljenje svih ispitanika za sistem bezbednosti informacija“, kao i da je M:tel „u potpunosti i impresivno implementirao sve zahteve standarda ISO/IEC 27001:2013“.

 

„Primenom Politike bezbednosti informacija obezbeđuje se očuvanje poverljivosti, integriteta i dostupnosti informacija u procesima kojima se nude usluge M:tel poslovnim korisnicima. Ovaj sertifikat je potvrda ozbiljnog pristupa kompanije M:tel pitanju smanjivanja rizika za bezbednost informacija na najmanju moguću meru, kao i dokaz da na pravi način i pravovremeno postupa sa poznatim rizicima koji mogu postojati po bezbednost informacija“, saopšteno je iz kompanije M:tel.

 

Dobijanjem ovog međunarodnog sertifikata M:tel se pridružio grupi renomiranih svetskih telekom operatora i još jednom potvrdio svoju opredeljenost za konstantno podizanje kvaliteta poslovanja i učvršćivanje korporativnog imidža kompanije.