www.sindikat026.com

Sindikat Telekoma "Srbija" SO MG Smederevo

print

29.01.2015.

 

"Telekom" otkupljuje akcije Dunav banke po 987 dinara

 

D. I. K.

 

Perčevićeve firme neće moći da prodaju svoj udeo jer ga je založio za dug

 

MALI akcionari Dunav banke moći će svoje akcije da prodaju "Telekomu Srbije" do 18. februara ove godine po ceni od 987 dinara po komadu. Reč je o 7,25 odsto ukupnog broja akcija, odnosno 475.397 akcija, za koje je "Telekom" zajedno sa kompanijama Dunav osiguranje, Društvom za reosiguranje "Dunav Re", "Dimedija grupom" iz Ženeve i još tri fizička lica, uputio ponudu za preuzimanje.

 

"Telekom" je Dunav banku dokapitalizovao 30. decembra prošle godine i tako postao vlasnik 55,79 odsto akcija. U dokapitalizaciji je učestvovalo i Dunav osiguranje (sada vlasnik 32,76 odsto akcija banke), i "Dimedija grupa". Oni su akcije iz nove emisije Dunav banke tada plaćali po 320 dinara, čime su u ovu finansijsku instituciju "upumpali" ukupno 1,546 milijardi dinara. Od tog iznosa "Telekom" je platio 1,170 milijardi.

 

Razlog zašto je u ovoj ponudi cena akcije tri puta veća je ponuđač obavezan da plati najvišu cenu među tri vrednosti: procenjene, tržišne i knjigovodstvene, koja je, poslednjeg dana decembra 2013. godine, bila na nivou od 986,9 dinara.

 

Među manjinskim akcionarima, koji će "Telekomu" moći da proda svoje akcije nalazi se i "Srbijagas", sa udelom od 1,32 odsto, ali i firme Gorana Perčevića "Koteks", "Lavera", kao i preduzeće "Pro logistik", koje zajedno imaju oko 2,4 odsto vlasništva.

 

Međutim, ova tri preduzeća imaju zabranu raspolaganja i otuđenja akcijama, na koje je stavljena zaloga zbog više milionskog duga (kod "Lavere" postoji čak i sudska blokada prodaje), tako da ove akcije neće preći u vlasništvo "Telekoma".